Dette undervisningsmateriale er udarbejdet som en del af projektet “Effektiv slukning: Skadereduktion og værdiredning”, der er finansieret af Østifterne og Forsikring & Pension. Materialet er produceret af Københavns Professionshøjskole og Beredskab Øst. 

Materiale til brandfolk

Materiale til holdledere

Baggrunds- materiale

Materiale til
brandfolk

Materiale til
holdledere & indsatsledere

Materiale til
instruktører

Hvad er Effektiv Slukning?

Bygningsbrande forårsager markante ødelæggelser. Bygninger og ejendele bliver skadet af ilden, men også af sod og slukningsvand. Derfor handler det om at gennemføre slukningsindsatsen, så effektivt som muligt, med så lidt vandskade som muligt, så bygninger, løsøre og indbo tager mindst mulig skade.

Et øget fokus på både værdiredning og skadereduktion giver glade borgere. Og samtidig sparer samfundet også penge, da følgeskader efter brande er forbundet med store forsikringsudgifter.

Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber har bidraget i forbindelse med projektets tilblivelse.